Privātuma politika

SIA GAMER ir interneta veikala www.gamer.lv īpašnieks.
Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA GAMER, vienotās reģistrācijas Nr. 40103934747 , Juridiskā adrese: Višķu iela 23 - 52, Rīga, LV-1057, E-pasts: info@gamer.lv

www.gamer.lv apmeklēšanas un izmantošanas laikā SIA GAMER var saņemt informāciju, kas satur personas datus:
- iegūstot personas datus tiešā veidā (piemēram: vārds, uzvārds);
- netieši, iegūstot informāciju (piemēram: izmantojot sīkdatnes).

Reģistrējoties www.gamer.lv tīmekļa vietnē pasūtījumu izdarīšanai, tiek iegūti tādi personas dati kā vārds, uzvārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese un pieslēguma dati (piemēram, IP adrese), lai apstrādātu pasūtījumu un nosūtītu pasūtītās preces.
SIA GAMER nodrošina Pircēju personas datu aizsardzību un drošību, to neizplatīšanu trešajām personām, tiktāl, ciktāl to nosaka Fizisko personu datu aizsardzības likuma noteiktās prasības un citi Latvijas Republikas tiesību akti, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, izņemot Pārdevēja partneriem, kas nodrošina www.gamer.lv interneta veikalā iegādāto preču piegādi, un pakalpojumu sniegšanu, tādā apjomā, kādā personas dati ir nepieciešami līgumsaistību izpildei.

SIA GAMER apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
- klienta identificēšanai;
- līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
- preču piegādei;
- garantijas saistību izpildei;
- klientu apkalpošanai;
- norēķinu administrēšanai;
- mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

Klientam ir tiesības saņemt informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi, pārliecināties par savu datu pareizumu, kā arī pieprasīt veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu. Pircēju personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to nosaka normatīvo aktu prasības.
Sīkdatnes

Interneta veikala www.gamer.lv tiek izmantotas sīkdatnes (angļu valodā "cookies").

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām vietnes un mājaslapas pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

SIA GAMER izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un mājaslapu lietošanas pieredzi:
- nodrošinātu mājaslapas funkcionalitāti;
- pielāgotu mājaslapas funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem -tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;
- iegūtu statistikas datus par lapas apmeklētāju plūsmu, apmeklētāju skaitu, lapā pavadīto laiku u.c., un izanalizēt tos ar "Yandex Metrica Analytics Tool." palīdzību;

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai personiski identificētu lietotāju.

Apmeklējot SIA GAMER vietnes un mājalapas, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt.

 Lai saglabātu informāciju savā datorā, atveriet saiti PrivatGamerLV.odt un spiediet saglabāt.