Saistību atruna

Pamatojoties uz LR MK noteikumiem par distances līgumu 9. punktu, klientam ir tiesības atteikties no Līguma 14 kalendāro dienu laikā. Tomēr jāņēm vērā arī LR MK noteikumi par distances līgumu 14.1 punktu - patērētājam  ir jāzin, ka:  „ Patērētājs, izmantojot šajos noteikumos minētās atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.

Izmantojot Atteikuma tiesības, lūdzam ņemt vērā sekojošus nosacījumus:
- pārbaudiet, bet nelietojiet preci;
- neatveriet audioieraksta, videoieraksta vai datora programmatūras (videospēles) iepakojumu;
- saglabājiet un nesabojājiet preces oriģinālo iepakojumu un komplektāciju.

Slēdzot distances līgumu atteikuma tiesības jūs nevarat izmantot ja esat iegādājies audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu (videospēli) un atvēris tā iepakojumu.

Izdevumus par preces atpakaļ nogādāšanu interneta veikalam sedz patērētājs.

Distances līgumu var slēgt latviešu valodā.
SIA GAMER neglabā noslēgtos pirkuma līgumus.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar mums pa telefonu +371 20433777.

 

Lai īstenotu atteikuma tiesības lūgums aizpildīt Atteikuma veidlapu