Datorspēļu klasifikācija

 

Nr.
p.k.

Paskaidrojumi

Vecuma grupa

3+

7+

12+

16+

18+

1.

Vispārīgi paskaidrojumi

Datorspēle izplatāma personai, kura sasniegusi vismaz 3 gadu vecumu

Datorspēle izplatāma personai, kura sasniegusi vismaz 7 gadu vecumu

Datorspēle izplatāma personai, kura sasniegusi vismaz 12 gadu vecumu

Datorspēle izplatāma personai, kura sasniegusi vismaz 16 gadu vecumu

Datorspēli aizliegts izplatīt nepilngadīgai personai

2.

Saturs

Ierobežojumi datorspēļu izplatīšanā, kurās propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika un pornogrāfija

Ierobežojumi datorspēļu izplatīšanā, kurās propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika un pornogrāfija

Ierobežojumi datorspēļu izplatīšanā, kurās propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika un pornogrāfija

Ierobežojumi datorspēļu izplatīšanā, kurās propagandēta cietsirdīga uzvedība, vardarbība, erotika un pornogrāfija

Nav ierobežojumu

3.

Valoda

Necenzētu vārdu lietošana nav pieļaujama

Necenzētu vārdu lietošana nav pieļaujama

Necenzētu vārdu lietošanai jābūt retai un attaisnotai ar kontekstu bez norādēm uz seksuālu, psiholoģisku, fizisku un citādu vardarbību

Ir pieļaujama necenzētu vārdu lietošana bez norādēm uz seksuālu, psiholoģisku, fizisku un citādu vardarbību

Nav ierobežojumu

4.

Kailums

Kailums ir atļauts, bet seksuālā kontekstā tādām ainām jābūt attēlotām bez akcenta uz detaļām

Kailums ir atļauts, bet seksuālā kontekstā tādām ainām jābūt attēlotām bez akcenta uz detaļām

Kailums ir atļauts, bet seksuālā kontekstā tādām ainām jābūt attēlotām bez akcenta uz detaļām

Kailums ir atļauts, bet seksuālā kontekstā tādām ainām jābūt attēlotām bez akcenta uz detaļām

Nav ierobežojumu

5.

Sekss

Pieļaujamas atsevišķas netiešas norādes uz seksuālu uzvedību (piemēram, pasaku varoņu skūpsts vai apskāviens)

Pieļaujamas atsevišķas netiešas norādes uz seksuālu uzvedību (piemēram, pasaku varoņu skūpsts vai apskāviens)

Pieļaujama saturiski attaisnotas seksuālas uzvedības attēlošana bez akcenta uz detaļām (piemēram, pasaku varoņu skūpsts vai apskāviens)

Pieļaujama saturiski attaisnotas seksuālas uzvedības attēlošana bez akcenta uz detaļām. Seksuāliem sakariem jābūt attēlotiem tā, lai varētu rasties adekvāts priekšstats par to iespējamām sekām (piemēram, par grūtniecības iestāšanos)

Nav ierobežojumu

6.

Vardarbība vai cietsirdīga uzvedība

Pieļaujamas atsevišķas, netiešas, saturiski attaisnotas norādes uz vardarbību vai cietsirdīgu uzvedību (piemēram, pasaku motīvi datorspēlē). Nav pieļaujama detaļu attēlošana (asinis, ievainojumi, sāpes, spīdzināšana, pašnāvība). Ainu atrisinājumiem jābūt pozitīviem (labais vienmēr uzvar ļauno)

Pieļaujamas saturiski attaisnotas norādes uz vardarbību vai cietsirdīgu uzvedību (piemēram, vēsturiskas kaujas, sporta spēles, fantastika). Nav pieļaujama detaļu attēlošana (asinis, ievainojumi, sāpes, spīdzināšana, pašnāvība). Ainu atrisinājumiem jābūt pozitīviem (labais vienmēr uzvar ļauno)

Pieļaujama saturiski attaisnota vardarbība vai cietsirdīga uzvedība (piemēram, vēsturiskas kaujas, sporta spēles, fantastika). Nav pieļaujama detaļu attēlošana (asinis, ievainojumi, sāpes, spīdzināšana, pašnāvība)

Pieļaujama saturiski attaisnota vardarbība vai cietsirdīga uzvedība (piemēram, vēsturiskas kaujas, sporta spēles, fantastika). Nav pieļaujama detaļu attēlošana (asinis, ievainojumi, sāpes, spīdzināšana, pašnāvība)

Nav ierobežojumu

7.

Ieroču imitācija

Pieļaujamas tikai saturiski attaisnotas norādes uz ieroču izmantošanu (piemēram, pasaku motīvi datorspēlē)

Pieļaujamas tikai saturiski attaisnotas norādes uz ieroču izmantošanu (piemēram, vēsturiskas kaujas, sporta spēles, fantastika)

Pieļaujamas tikai saturiski attaisnotas norādes uz ieroču izmantošanu (piemēram, vēsturiskas kaujas, sporta spēles, fantastika, divkaujas)

Pieļaujamas tikai saturiski attaisnotas norādes uz ieroču izmantošanu (piemēram, vēsturiskas kaujas, sporta spēles, fantastika, divkaujas)

Nav ierobežojumu

8.

Šausmas

Šausmu efekti nav pieļaujami

Nav pieļaujama detaļu attēlošana (asinis, ievainojumi, sāpes, spīdzināšana, pašnāvība). Ainu atrisinājumiem jābūt pozitīviem (labais vienmēr uzvar ļauno)

Īsas šausmu ainas ir atļautas, ja tās ir saturiski attaisnotas (piemēram, fantastika). Nav pieļaujama detaļu attēlošana (asinis, ievainojumi, sāpes, spīdzināšana, pašnāvība)

Šausmu ainas ir atļautas, ja tās ir saturiski attaisnotas (piemēram, fantastika). Nav pieļaujama detaļu attēlošana (asinis, ievainojumi, sāpes, spīdzināšana, pašnāvība)

Nav ierobežojumu

9.

Norādes uz narkotisko vielu, tabakas izstrādājumu vai alkohola lietošanu

Atsevišķas īsas norādes uz narkotisko vielu, tabakas izstrādājumu vai alkohola lietošanu ir atļautas, bet tām jābūt saturiski attaisnotām (piemēram, pasaku motīvi). Nav pieļaujami lietošanas pamācību elementi

Atsevišķas īsas norādes uz narkotisko vielu, tabakas izstrādājumu vai alkohola lietošanu ir atļautas, bet tām jābūt saturiski attaisnotām (piemēram, pasaku motīvi). Nav pieļaujami lietošanas pamācību elementi

Atsevišķas īsas norādes uz narkotisko vielu, tabakas izstrādājumu vai alkohola lietošanu ir atļautas, bet tām jābūt saturiski attaisnotām (piemēram, izglītojošs nolūks) un tām jānorāda uz šādas rīcības bīstamību. Nav pieļaujami lietošanas pamācību elementi

Narkotisko vielu, tabakas izstrādājumu vai alkohola lietošana var tikt parādīta, bet tai jābūt saturiski attaisnotai (piemēram, izglītojošs nolūks). Nav pieļaujamas atklātas lietošanas pamācību detaļas. Datorspēle kopumā nedrīkst reklamēt vai veicināt narkotisko vielu, tabakas izstrādājumu vai alkohola lietošanu

Nav ierobežojumu

10.

Azartspēļu imitācija

Nav pieļaujama azartspēļu atveidošana

Nav pieļaujama azartspēļu atveidošana

Nav pieļaujama azartspēļu atveidošana

Nav pieļaujama azartspēļu atveidošana

Nav ierobežojumu

 

Datorspēļu marķējumā ietveramās brīdinājuma zīmes

01.JPG (41307 bytes)